CÔNG TY TNHH TECH MORISHIMA

CÔNG TY TNHH TECH MORISHIMA

CÔNG TY TNHH TECH MORISHIMA

CÔNG TY TNHH TECH MORISHIMA

CÔNG TY TNHH TECH MORISHIMA
CÔNG TY TNHH TECH MORISHIMA
Company introduction
More view
Company
Name TECH MORISHIMA Ltd.
Established 19th March, 2015
Address 835 Provincial Road, 484 Ap Dong Tam, Xa Long Trach, Huyen Can Duoc, Long An, Vietnam
Capital 8,000,000,000 vnđ
Representative Yasutada Moriyama (Mr)
Employees 10 per (inc. 3 Japanese)
Business Description

Gia công chi tiết cơ khí chính xác,Phay, tiện.
Ép nhựa
Mua bán máy móc, công cụ dụng cụ cơ khí

Main products Chi tiết  cơ khí chính xác, nhựa gia dụng, nhựa kỷ thuật
Land space 2,000m²

 

■From HCM city

 - 40 km to the east    

 - 50 minutes by car

     - 30km away from the Cat Lai Port

Develop
Procedure
NGUYÊN LIỆU

1
NGUYÊN LIỆU

2
NGUYÊN LIỆU

3
NGUYÊN LIỆU

4
NGUYÊN LIỆU

5
NGUYÊN LIỆU

6
NGUYÊN LIỆU

7
NGUYÊN LIỆU

8
Why choose us
NEWS & EVENTS
Video